FA    [EN]
 
 
 
 
 


قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری-مدیریت بازرگانی:
راهنمای مراحل ثبت اطلاعات اتباع جهت دریافت کدرهگیری -درج درپورتال
اطلاعیه در خصوص استفاده از وام شهریه
قابل توجه کلیه دانشجویان اتباع
گواهی های فارغ التحصیلی آماده تحویل-نیمه اول شهریور
قابل توجه دانشجویان خانواده های شاهد و ایثارگر ( ورودی جدید )
تشکیل پرونده دانشجویان خانواده های شاهد، ایثارگر  و جانباز
در مورد دانشگاه پیام نور بیشتر بدانید...
مصوبه شورای آموزشی-دانشجویی که در زمان مقرر کار عملی و پروژه خود را ارائه نمی نمایند...
امکان ثبت نام و انتخاب واحد از تاریخ 97/6/13  در سامانه گلستان از مسیر زیر فعال است.
بيشتر
برنامه کلاسی شنبه 97/07/21
برنامه کلاسی یکشنبه مورخ 97/07/22
برنامه کلاسی دوشنبه 97/07/23
برنامه کلاسی سه شنبه 97/07/24
برنامه کلاسی چهارشنبه 97/07/25

جمعه 27 مهر 1397  

آدرس:پیشوا-سه راه شهرداری-بلوار دکتر دستجردی-رو به روی شهربازی-کد پستی:3381613134*** شماره تماس:28-27-36732125